Zilvermeeuw 1 Almelo, Zilvermeeuw, Almelo, Nederland

ZGT afdeling ziekenhuispsychiatrie

Adres en contactgegevens

Zilvermeeuw 1 Almelo
Zilvermeeuw
088-7087878

In ZGT heeft de psychiatrie zich de afgelopen jaren doorontwikkeld tot de zogenaamde ziekenhuispsychiatrie. Onder ziekenhuispsychiatrie verstaan we zorg voor patiënten bij wie sprake is van een psychiatrische aandoening in combinatie met een somatische (lichamelijke) aandoening. De ziekenhuispsychiatrie in ZGT is onderverdeeld in drie domeinen:

 • de ambulante complexe zorg. Dit betekent psychische zorg op afspraak. Dit kan zorg zijn in het ziekenhuis of op een andere locatie buiten ons ziekenhuis.
 • de complexe klinische zorg binnen de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) wordt aangeboden binnen de Medisch Psychiatrische Unit (MPU), de Moeder Baby Unit (MBU) , ouderenpsychiatrie ,High/Medium Care.
 • de Consultatieve Ziekenhuispsychiatrie (zorg op andere verpleegafdelingen in ZGT).
Expertise:
 • Angst en dwang
 • Eetproblemen
 • SOLK
 • Stemmingsproblemen
Soort zorg:
 • Specialistisch GGZ
Leeftijd:
 • tussen 18 en 65 jaar
 • ouder dan 65 jaar
Contract:
 • Achmea/Zilveren Kruis
 • ASR
 • CZ
 • DSW
 • ENO
 • FBTO
 • IZZ
 • Menzis
 • Ohra
 • ONVZ
 • VGZ
 • Zorg en Zekerheid