Parallel Boulevard 214E, Noordwijk, Nederland

PEP Junior (onderdeel van de PEP Groep)

Adres en contactgegevens

Parallel Boulevard 214E
Noordwijk
071 3623049

PEP Junior is sinds 2013 geopend als kinder- en jeugdafdeling van de PEP Groep. Vanaf 1993 is PEP verbonden aan het Gezondheidscentrum Wantveld in Noordwijk. Vanaf de start heeft PEP een grote affiniteit gehad met de kinder- en jeugdpsychologie. PEP Junior heeft voor bijna alle basis generalistische en bepaalde specialistische GGZ klachten deskundige psychologen in huis die cliënten terzijde kunnen staan. De PEP Groep bestaat uit een collectief van zelfstandig werkende psychologen met allen specifieke en op elkaar aanvullende kwalificaties, aandachtsgebieden en expertise.

In het bijzonder heeft PEP Junior expertise op het gebied van het zeer jonge kind in huis: IMH (Infant Mental Health). De allerkleinsten (0 tot 4 jaar) en hun ouders worden gezien in verband met:
– Begeleiding tijdens de zwangerschap
– Gevolgen van een moeizame start
– Overmatig huilen en/of slecht slapen
– Drink- en voedingsproblemen
– Over- of ondergevoeligheid voor prikkels (regulatiestoornissen)
– Ouder- en kind(interactie)problemen

De ouder-kindrelatie staat centraal bij IMH en richt zich op het versterken/herstellen van de relatie. Daarbij zijn (vroeg)diagnostiek en behandeling bij ontwikkelings– en opvoedingsproblematiek een belangrijk onderdeel.

PEP Junior heeft korte lijnen met andere zorgverleners zoals huisartsen, jeugd- en gezinsteams, kinderartsen, psychiaters. We werken nauw samen met scholen en andere zorginstellingen om op maat passende hulp te kunnen bieden aan alle kinderen en hun ouders.

 

Expertise:
 • ADHD
 • Angst en dwang
 • Traumaverwerking / PTSS
 • SOLK
 • Stemmingsproblemen
Soort zorg:
 • Basis GGZ
 • Specialistisch GGZ
Leeftijd:
 • tussen 0 tot 18 jaar
Soort behandeling:
 • eHealth
 • EMDR
 • Psychotherapie
 • Relatie-/ systeemtherapie
Contract:
 • Achmea/Zilveren Kruis
 • ASR
 • CZ
 • DSW
 • ENO
 • FBTO
 • IZZ
 • Ohra
 • ONVZ
 • VGZ
 • Zorg en Zekerheid
 • Overige zorgverzekeraars
 • Contract met gemeente(s)