2235 BC Valkenburg, Netherlands

CuraMentis – Samenwerkende Psychologen Katwijk

Adres en contactgegevens

2235 BC Valkenburg
Netherlands
071-4013343

Zes enthousiaste vrijgevestigde psychologen met hart voor hun cliënten en voor het vak werken samen om een breed behandelaanbod aan te bieden in de eerstelijns psychologische zorg. Psychische klachten en problemen worden oplossings- en klachtgericht aangepakt. De behandeling is laagdrempelig en over het algemeen kortdurend, ongeveer tussen de 5-12 consulten. Tijdens de sessies gaat u zelf stapsgewijs, naar eigen kunnen en met profesionele hulp aan de slag.

Kinderen (en hun ouders), jongeren, volwassenen (individueel of samen met partner) en ouderen. kunnen zich aanmelden voor individuele therapie, relatietherapie en gezinsgesprekken.

Bij een bepaalde doelgroep in de regio sluit de christelijke levensovertuiging van de psycholoog goed aan. De levensovertuiging van de psycholoog zal bij de behandeling alleen een rol spelen als daar door de cliënt specifiek om gevraagd wordt.

De psychologen richten zich op curatieve zorg (diagnostiek en behandeling) van psychosociale en psychische problematiek zoals valt onder eerstelijnspsychologische zorg:

Angst en paniek

Somberheid en depressie

Agressie en woede (impulscontroleproblematiek)

Gedrags- en leerproblemen, opvoedingsproblematiek

Lichamelijke: psychosomatische klachten of onverklaarde lichamelijke klachten

Overspannenheid en burnout

Negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering, subassertiviteit en/of identiteitsproblemen

Dwangmatig handelen of denken

Rouw- en verliesverwerking

Relatieproblemen (seksuele problemen)

Aanpassingsproblemen

Trauma (EMDR)

Geloofs- en zingevingsvragen

Dit is slechts een gedeelte van de mogelijke klachten en problemen. Staat uw klacht of problematiek er niet bij, neem dan gerust contact op. We verwijzen zo nodig door naar andere hulpverleners.

Expertise:
 • Angst en dwang
 • Eetproblemen
 • Traumaverwerking / PTSS
 • SOLK
 • Problemen rond werk en opleiding
 • Stemmingsproblemen
Soort zorg:
 • Basis GGZ
Leeftijd:
 • tussen 0 tot 18 jaar
 • tussen 18 en 65 jaar
 • ouder dan 65 jaar
Soort behandeling:
 • EMDR
 • Psychotherapie
 • Relatie-/ systeemtherapie